Hasharian

Farid Ayoubi
2 years ago 732K 21K

حشری،ان

(کوراس)

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگیر گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای بشریت

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگی گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای ای

(ورس۱)

کلگی در پی دوصد و پنجاه گرم گوشت خالص

راسته و صاف و سوتره باشه که چه بهتر مغبول میشه وارس

فکر و ذکر و دین و ایمان گم شده د یگ غار تنگ تاریک 

نفامیدیم که ادمیم یا حیوان با این مغز گندیده و ناقص

گپ خانه یه خدا باشه طوسی رئیسه

حالی خوب باشی یا که بد خو جایزه تو سیخه

فرقی هم نداره برش هر جنسی باشی 

چونکه پشت سر کلش کته شیطان رجیمه

یگ رقم راه بهشت ترسیم کنه برت

قبله مبلت بخی شوه سر چپه 

گلهای قالی ر چنان پرپر کنی و برق از هر دو چشم مثل هر روز بوره و بیه

(کوراس)

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگیر گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای بشریت

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگی گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای ای

(ورس۲)

اینجه سیستم آموزش و پرورش طوریه بچه تحویل میدی مرد پس میگیری

ولی به جای علم و دانش منه مغز پوکش کلی فحش حرامی گری و خرافات میبینی

خو دخترم که تا ابد نمیمانه بر دلت ،خیره چند سالی زود زن جامعه ببینیش

ناظم و مدیر هم محرم میشن مگه چی شان از شیخ و داکترا کمتره

زبان ندارن سامان ندارن

اینجا پیر و جوان مرد و زن و کودک و خب نوجوانش

سن و سال و دین و مذهب قومیت و ملیتش

ریش و پشمی صاف و صوف و کج و کوله کل و چاقش

لاغر سیاه سفید شمال شرق و غرب و جنوب شهرش

هر طرفی قربانی داده ،این گل از ریش و ریشه سر در میاره

نمونش آقا که داره کلگیره.....

(کوراس)

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگیر گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای بشریت

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگی گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای ای

(ورس۳)

منه پارکاره ببینی د قطار شیشتن 

روی درهای دیشویی هر رقم ریخته

یگانتا که کارشانه هر شب ضربه

یگانتام که قبله شان سایت های پورنه

همه تشنه یه سکس اند و بنده یه شهوت

قوم لات و لوط لواطم که پشتش به نوبت

تازه نفرهایی را بنده د چشمم دیدوم

از سر فشار بند کدن د خواهر و مادر

تازه اول راهیم و تو کجای کاری

مه میگوم اگه میرسید که به خودم آری

در طول هفته ها خانه ها خالی 

خانه گر نشد خرابه کارگاه جایی

کمر های باریک گوشه های تاریک 

گوسفند و سگ و مرغ و خر و الاغ هایی

زینگونه هم حتی اگر نشد 

اول بسم الله گویی و بعد بر خود لاپایی

(کوراس)

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگیر گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای بشریت

حشرین حشرین گوش کو ،حشرین حشرین بیگی گور کو

حشرین حشرین ای بوله ،حشرین حشرین ای ای