7 years ago

Related
Tracks
Khali

Khali

Shahin Najafi

8 years ago

Seyl

Seyl

Shahin Najafi

4 years ago

Shah Kalaam

Shah Kalaam

Shahin Najafi

5 years ago

Shah Doomad

Shah Doomad

Shahin Najafi

5 years ago

Videos
Shahin Najafi

Shahin Najafi

Shahin Najafi

6 years ago

Shayad

Shayad

Shahin Najafi & FAARJAM

6 years ago

Zahraab

Zahraab

Shahin Najafi

7 years ago

Tirgan Festival

Tirgan Festival

Shahin Najafi

4 years ago

Albums
Meta Phrygian

Meta Phrygian

Shahin Najafi

6 years ago

RADIKAL

RADIKAL

Shahin Najafi

7 years ago

Tramadol

Tramadol

Shahin Najafi

10 years ago

1414

1414

Shahin Najafi

9 years ago

Comments