Genre: Rap

758K 23K
3 years ago

Tishe

Saleck

766K 23K
3 years ago

Qarineh

Saleck

763K 23K
3 years ago

100 (Sampled Of Fergie - Hungry)

Saleck

761K 23K
3 years ago

Bi Nazmi

Saleck

756K 23K
3 years ago

Aroosak (ft. Ravi)

Saleck

764K 23K
3 years ago

Sad [Skit]

Saleck

758K 23K
3 years ago

Faghr (ft. Naaji)

Saleck

757K 23K
3 years ago

Kafshaye Ro Sim

Saleck

760K 23K
3 years ago

Dejavo

Saleck

762K 23K
3 years ago

Parvaz

Shano

757K 23K
3 years ago

Avalesh Sakhte (Ft. Mehvar)

Shano

766K 23K
3 years ago

Siah Namaee

Shano

757K 23K
3 years ago

Sahme Ma Chi Shod

Shano

757K 23K
3 years ago

Keshesh

Shano

760K 23K
3 years ago

Kelaki

Shano

761K 23K
3 years ago

Soghoot

Shano

761K 23K
3 years ago

RUPERT (SKIT)

Jaguar

763K 23K
3 years ago

ALBUM (Part1)

Jaguar

761K 23K
3 years ago

PARAZITE

Jaguar

766K 23K
3 years ago

KRATOS

Jaguar

769K 23K
3 years ago

AZORDEH

Jaguar

765K 23K
3 years ago

Jangal (Ft. Amir Khalvat)

Farid

763K 23K
3 years ago

Allari (Ft. Acidia)

Farid

761K 23K
3 years ago

Sen Ke Mire Bala (Ft. Cin)

Farid